Thần Số Học Số 1 – Con Số Thôi Thúc Khao Khát Tâm Hồn

Đặc điểm tính cách của thần số học số 1

Thần số học số 1 là con số đầu tiên, con số mà tất cả chúng ta đều coi là sự bắt đầu, là điểm xuất phát. Từ quan điểm toán học, nó là số rất đặc biệt trong các phép nhân hay chia. Vây cụ thể ý nghĩa của nó trong thần số học…